پدر بد خواب من ()

-

رایگان
پدر بد خواب من
ذخیره
۲
۲۸۲

خلاصه داستان

«هر شب همان داستان همیشگی را داریم. زمانی که موقع خواب می رسد، پدرم مثل مرغی چاق از دستم فرار می کند. و من وظیفه خواباندن پدرم را دارم.» داستانی برای پدران شلوغ و کودکان عاقل…

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه