دوتا دوست ()

-

رایگان
دوتا دوست
ذخیره
۱
۴۳۶

خلاصه داستان

موشی کنار رودخانه توی یک سوراخ کوچک زندگی میکرد، یک سوراخ خیلی کوچولو زیر زمین. همون نزدیکی توی رودخانه یک قورباغه هم بود…

اطلاعات قصه دموی قصه