یک غذای خوشمزه و چرب و چیلی ()

-

رایگان
یک غذای خوشمزه و چرب و چیلی
ذخیره
۰
۲۳۴

خلاصه داستان

مردی بود که توی خانه اش غذای زیادی برای خوردن نداشت. همیشه شکمش خالی بود و قار و قور صدا میداد. اما مرد از بس مغرور بود و دلش میخواست خودش را پیش بقیه پولدار نشان بدهد هیچوقت درباره این …

محصول کشور :

ایران