کوتوله ها و مرد کفاش ()

-

رایگان
کوتوله ها و مرد کفاش
ذخیره
۳
۳۳۹

خلاصه داستان

کفاش فقیری بود که دل بسیار مهربانی داشت . یک شب برای اون اتفاق عجیبی افتاد. اون شب اون آخرین تکه چرمش رو روی میز کارش گذاشت ولی صبح روز بعد وقتی در مغازه رو باز کرد تکه چرم رو …

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه