نقشه خوب خرگوش ()

-

رایگان
نقشه خوب خرگوش
ذخیره
۱
۳۲۴

خلاصه داستان

شیر دوید وسط بوته ها و غرش بلندی کرد همه حیوانات ترسیدند و فرار کردند. یکی اینور دوید یکی آنطرف دوید بیچاره حیوانات نمیدانستند از ترس چجوری فرار کنند. شیر بدجنس هم خنده کنان و فریاد زنان دنبالشان می دوید …

محصول کشور :

اطلاعات قصه دموی قصه