شیر طمع کار ()

-

رایگان
شیر طمع کار
ذخیره
۰
۱۸۳

خلاصه داستان

روزی، روزگاری، شیری بود که بسیار مغرور و از خود راضی بود. شیر هیکل بزرگ و تنومندی داشت و فکر می کرد که راستی راستی از همه حیوان های دیگر قوی تر است و هر کاری بخواهد، می تواند انجام …

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه