شلغم بزرگ ()

-

رایگان
شلغم بزرگ
ذخیره
۳
۲۳۷

خلاصه داستان

روزی روزگاری پیرمرد باغبانی شلغمی کوچک کاشت و هر روز به او میگفت که: شلغم نازم بزرگ شو ، بزرگ و قوی شو ، رشد کن و بزرگ و قوی جثه شو. شلغم این باغبان به زیبای رشد کرد و …

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه