روباه مکار و مرغ حنایی ()

-

رایگان
روباه مکار و مرغ حنایی
ذخیره
۱
۱۶۵

خلاصه داستان

یکی بود یکی نبود.مرغ حنایی تو بیشه ای کوچک زندگی می کرد. خانه ی کوچک مرغ داخل تنه ی یک درخت بود. روزی از روزها

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه