بیا برویم خانه خرس کوچولو ()

-

رایگان
بیا برویم خانه خرس کوچولو
ذخیره
۰
۲۶۰

خلاصه داستان

خرس بزرگ گفت: بیا خرس کوچولو. اما خرس کوچولو از جایش تکان نخورد و گفت: مثل اینکه یک چیزی شنیدم. خرس بزرگ گفت: چی شنیدی؟ خرس کوچولو گفت: صدای چک چک چک. فکر کنم یک چک چکی بود. خرس بزرگ …

محصول کشور :

ایران
اطلاعات قصه دموی قصه