انفجار کلمات: از چه زمانی کودک متوجه زبان مادری خود می‌شود؟

از ده ماهگی، کودک به طور بسیار واضح صداهایی را ادا می‌کند. او اصواتی شامل حروف صدادار و بی‌صدا ادا می‌کند.
•  به صداهایی که کودک از خود در می‌آورد به دقت گوش دهید. در این اصوات اولین کلمات او را می‌توان تشخیص داد. به عنوان مثال:
«تو» به جای «توپ»، «یا» به جای «بیا»، «شی» به جای «شیر».
•  سعی کنید بدون توجه به نحوه‌ی بیان کلمه به آنچه می‌خواهد به شما بگوید، گوش دهید.
•  هنگامی که با شما صحبت می‌کند به او پاسخ دهید.
به علاوه در این سن به تدریج در صدای کودک، وزن، ریتم و آهنگ کلام زبان مادری احساس می‌شود.این پدیده به علت وجود محیطی است که کودک از زمان تولد درآن زندگی می‌کند. از نه ماهگی زبان مادری به خوبی در ذهن کودک نقش می‌بندد به همین دلیل از این زمان به بعد بسیار اهمیت دارد که با رعایت صحیح قواعد دستورزبان با کودک صحبت شود.

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.